Bilişim Suçları Mevzuatı

0
445

Merhaba sevgili KernelBlog takipçileri. Bu yazımda sizlere bilişim suçlarının mevzuatından bahsedeceğim.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte suçların işlendiği ortamlarda değişti. Eskiden fiil olarak işlenen suçlar ( hırsızlık, dolandırıcılık, taciz, tehdit..) şimdilerde ise bir teknolojik cihaz üzerinden gerçekleştiriliyor. Günümüzde artık telefon dolandırıcıları, bilgisayar üzerinden taciz mesajları, izinsiz kişilerin özel hayatlarına müdahale gibi bir çok bilişim suçu işlenmekte. Türk Ceza Kanunu’nda, bilişim suçları ayrı başlıklar altında incelenmektedir her suçun cezai yaptırımı farklıdır. Peki bu başlıklar yeterli mi ? İsterseniz buna siz karar verin. Şimdi gelin bu cezai yaptırımların neler olduğuna bakalım. Öncelikle söz konusu suçların kanunen hangi başlıklar altında değerlendirildiğine bakalım.

TCK’ye göre bilişim suçları üç başlık altında ayrılır.

 • Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar
 • Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme
 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme Suçu (TCK 243)

 1. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
 2. Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
 3. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK 244)

 1. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 3. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 4. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK 245)

 1. Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
 2. Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 4 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tüzel Kişiler Hakkındaki Tedbirler (TCK 246)

 1. Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Haberleşmenin Engellenmesi (TCK 124)

 1. Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi hâlinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
 2. Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 3. Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Hakaret (TCK 125)

 1. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
 2. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
 3. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

Haberleşmenin Gizliliği (TCK 132)

 1. Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 2. Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 3. Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
 4. Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK 133)

 1. Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2. Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
 3. Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 4000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK 135)

 1. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.
 2. Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK 136)

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yok Etmeme (TCK 138)

Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık (TCK 142)

Hırsızlık suçunun; (e) bendindeki,

(e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi hâlinde, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158)

Dolandırıcılık suçunun; (e) ve (f) bendindeki,

(e) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle,

(f) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Müstehcenlik (TCK 226)

Bu tür suçlar topluma ve genel ahlaka karşı yapılmış suçlar kapsamına girmektedir.

a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan, Kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

İşte bilişim dünyasındaki varlığımız bu kanunlarla korunuyor. Birçok insan ise yaptığının bir suç olduğunu dahi bilmemektedir. Bilişim dünyasında olan her bireyin bu mevzuata hakim olması gerekir. Aksi takdirde geri dönülemez yollara girilebilir. Peki sorumuza dönelim sizce yeterli mi ?

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle. İyi Okumalar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz