Siber Güvenlikte Farkındalık

Siber Güvenlik Siber güvenlik, çağımızın en hit konularından birisidir. Hızla her şeyin teknolojiye büründüğü çağımızda sanal suç oranları da aynı hızla yükselmekte. Ne kadar önüne geçilmeye çalşılsa da bu zaafiyet devresinde ki insan elementi zayıf kalıyor. Bilinçsizlik oranının yüksek olması bu duruma yeterince açıklık getiriyor. Farkındalık kazanmadan herhangi bir sistemi korumanın sadece boş bir çabadan Daha fazla okuyunSiber Güvenlikte Farkındalık[…]

ls (List Directory Contents) Komutu

İçerisinde bulunulan dizinin dosya ve alt dizinlerini görebilmek için kullanılır. Dosya veya dizin ismi komut satırında belirtilmez ise current directory(.), yani ağaçta bulunulan dizini listeler. Listeleme yaparken standart olarak alfabetik sıra ile listeleme işlemi yapılır. ls komutu   ls komutunda bazı seçeneklerde kullanılabilir. Bunlar; -a: Gizli dosyalar(. nokta ile başlayan) dahil dizinin bütün içeriğini listeler. Daha fazla okuyunls (List Directory Contents) Komutu[…]

Linux Nedir?

Linux Nedir?

Linux Nedir? Linux, serbestçe dağıtılabilen, çokgörevli, çok kullanıcılı UNIX işletim sistemi türevidir. Linux, İnternet üzerinde ilgili ve meraklı birçok kişi tarafından ortak olarak geliştirilmekte olan ve başta IBM-PC uyumlu kişisel bilgisayarlar olmak üzere birçok platformda çalışabilen ve herhangi bir maliyeti olmayan bir işletim sistemidir. UNIX 70’li yılların ortalarında büyük bilgisayarlar üzerinde çok kullanıcılı bir işletim Daha fazla okuyunLinux Nedir?[…]